Våre kraftprodukt:

 

100-ÅRSJUBILEUM

Odda Energi 100 år 1916-2016 Elektrisifisering av Odda startet for over 100 år siden i kjølvannet av den store industrireising. Det private Odda Lysverk ble etablert sommeren 1912 og sommeren 1916 overtok Odda kommune selskapet og drev det videre gjennom Odda kommunale elektrisitetsverk. I 1996 ble selskapet omdannet til aksjeselskapet Odda Energi AS. Det skal lages en digital presentasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside, denne blir bygd opp med noen bilder og historier. Dato for ferdigstillelse blir kunngjort av Odda Energi.