Våre kraftprodukt:

100-ÅRSJUBILEUM

Odda Energi 100 år 1916-2016 Elektrisifisering av Odda startet for over 100 år siden i kjølvannet av den store industrireising. Det private Odda Lysverk ble etablert sommeren 1912 og sommeren 1916 overtok Odda kommune selskapet og drev det videre gjennom Odda kommunale elektrisitetsverk. I 1996 ble selskapet omdannet til aksjeselskapet Odda Energi AS.  Klikk her for digital presentasjon med bilder og historier.