Ansatte

Per Bjarne Mosdal

Adm. Direktør
E-post: pbm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 10
Mobil: 905 04 444
Ansvarsområder:  Adm. Direktør

Vigdis Kvandal

Økonomi/Marked
E-post: vk@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 11
Mobil: 901 48 250
Ansvarsområder: Økonomi/Marked

Sissel H. Måkestad

Økonomi/Marked
E-post: shm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 12
Mobil: 901 41 641
Ansvarsområder: Økonomi/Marked

Angunn Monsen

Økonomi/Marked
E-post: am@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 13
Ansvarsområder: Økonomi/Marked


Åsta K. Haugland

Økonomi/Marked
E-post: akh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 14
Ansvarsområder: Økonomi/Marked

Anne Litsheim Tupsjøen

Økonomi/Marked
E-post: alt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 00
Ansvarsområder: Økonomi/Marked

Knut Seim

Nettseksjon
E-post: ks@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 45
Mobil: 906 42 920
Ansvarsområde: Nettsjef

Jan Tore Pettersen

Nettseksjon
E-post: jtp@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 20
Mobil: 416 48 171
Ansvarsområder: Senior Ingeniør


Jan Ove Aasen

Planavdelingen
E-post: joaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 21
Mobil: 400 33 343
Ansvarsområder: Avdelingsleder

Mika Petäjä

Planavdelingen
E-post: mtp@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 23
Mobil: 489 96 250
Ansvarsområder: Planavdelingen

Torstein Nondal

Planavdelingen
E-post: torstein.nondal@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 24
Mobil: 489 96 251
Ansvarsområder: Planavdelingen

Kjetil Berge

Planavdeling
E-post: kb@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 22
Mobil: 916 74 500
Ansvarsområder: Planavdeling


John Ohma

Drift
E-post: jbo@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 48
Mobil: 906 060 26
Ansvarsområde: Avdelingsleder

Jan Erik Haugli

Drift
E-post: jeh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 46
Mobil 416 48 173
Ansvarsområde: Drift

Jan Reidar Tokheim

Drift
E-post: jrt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 47
Mobil 977 61 224
Ansvarsområde: Drift

Rune Karstensen

Tlf.: 53 65 05 28
Mobil : 916 371 95


Bjørn Ole Tveitnes

Nettservice
E-post: bot@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 35
Mobil: 901 99 164
Ansvarsområder: Avdelingsleder Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Jan Ove Karlsen

Nettservice
E-post: jok@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 36
Mobil: 976 62 154
Ansvarsområder: Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Ingve Bakketun

Montasjeavdeling
E-post: ib@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 25
Mobil: 917 22 938
Ansvarsområder: Avdelingsleder

Kjell Inge Aase

Montasjeavdeling
E-post: kiaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 26
Mobil: 489 96 259
Ansvarsområder: Montasjeavdeling


Daniel Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 917 22 948
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Jørgen Opheim

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 253
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Terje Lauritsen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 255
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Torbjørn Hildal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 257
Ansvarsområder: Montasjeavdeling


Tori Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 258
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Audun Jordal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 900 72 648
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Jostein Hagen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 993 46 111
Ansvarsområder: Montasjeavdeling

Erik Fresvik

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 907 72 525
Ansvarsområde: Lærling


Kjell Morten Kvåle

Sonekontor Røldal
Tlf.: 53 65 05 30
Mobil: 975 13 526
Ansvarsområder: Sonekontor Røldal