Innkjøpspris

Info til våre standard variabel kunder og spot med påslag kunder

Odda energi vil fra 1.oktober 2018 innføre vår nye strømavtale Innkjøpspris til alle våre husholdning og fritids kunder! Denne avtalen erstatter tidligere avtaler som standard variabel og spotpris med påslag.

Innkjøpspris er en oversiktlig og enkel avtale som løpende følger markedsprisen på strøm og elsertifikater. Historisk sett er Innkjøpspris over tid den rimeligste strømavtalen. Odda Energi kjøper strømmen vi leverer til deg på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisene på Nord Pool varierer time for time og veid gjennomsnitt av månedspris på Nord Pool utgjør sammen med innkjøpskostnader Innkjøpspris. Ved å innføre et felles produkt for alle våre husholdning og fritidskunder er målet vårt å tilby konkurransedyktige priser på strøm!

Innkjøpsprisen er vår kostnad for kjøp av kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot ved et forbruksveid gjennomsnitt måned for måned.  Du betaler ett påslag på 6,6 øre / kWh som inkluderer mva og lovpålagte elsertifikater. Påslaget fastsettes hver måned. I tillegg betaler du ett fast månedlig beløp på 39,- inklusiv mva.

Du som kunde vil fortsatt få månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Betalingsvilkår er uendret. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist.