Produktbestilling

Innkjøpspris


Priser og bestilling

HUSHOLDNING/HYTTER OG FRITIDSHUS - Gjeldende fra 01.08.2019

Innkjøpspris med påslag 5,9 øre/kWh (inkl. kostnad elsertifikat  og mva).
Fast månedlig beløp kr 39,- (inkl. mva).  

Avtalen er gjeldende fram til oppsigelse foreligger.
Avtalen om innkjøpspris kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.

Gjennomsnittlig innkjøpspris for august: 35,90  øre/kWh (eks.mva)

Pris inkl. påslag/ mva til sluttbruker for august: 50,75 øre/kWh

Fornybar energi

Priser og bestilling

HUSHOLDNING/HYTTER OG FRITIDSHUS - Gjeldende fra 01.08.2019

Innkjøpspris med påslag 7,1 øre/kWh (inkl. kostnad elsertifikat  og mva).
Fast månedlig beløp kr 39,- (inkl. mva).  

Avtalen er gjeldende fram til oppsigelse foreligger.
Avtalen om innkjøpspris kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.

Gjennomsnittlig innkjøpspris for august: 35,90  øre/kWh (eks.mva)

Pris inkl. påslag/ mva til sluttbruker for august: 51,95 øre/kWh


Bestillingsskjema

Vennligst fyll ut bestillingsskjema. Du vil motta avtale fra oss for signering.

Produktvalg

Leverandørskiftet foretas innen 2 uker etter at bestilling er mottatt. Dersom det oppstår problemer med meldingsutveksling mellom netteier og oss kan det ta noe lenger tid.

Iht. standardavtalen kan Odda Energi foreta stopp i leveransen ved manglende betaling.