Våre kraftprodukt

Prisene gjelder fra 07.08.2018


* Ved endringer i markedsprisen forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i    tilbudsperioden. Dette gjelder ikke for inngåtte avtaler.

I TILLEGG KOMMER NETTLEIE
Ved endring av offentlig avgifter/gebyrer blir brutto-prisen justert på alle kraftprodukt i hht denne endring, dette gjelder også for el-sertifikater.