Innkjøpspris

med virkning fra 1.oktober

Odda energi vil fra 1.oktober 2018 innføre vår nye strømavtale Innkjøpspris til alle våre husholdning og fritids kunder! Denne avtalen erstatter tidligere avtaler som standard variabel og spotpris med påslag.

Standard variabel kraftpris

Avvikles pr 30.september

76,90 øre/kWh
(herav 15,40 øre/kWh Mva.)

Variabel kraftpris, er inkl. kostnad for el-sertifikater og reflekterer sesongmessige svingninger. Odda Energi kan endre kraftprisen med 14 dagers varsel. Faktureres månedlig etterskuddsvis. Prisendringer kunngjøres på Strømprisportalen, vår hjemmeside, via SMS, E-post og brev til de kundene som har denne avtalen.