Fornybar kraft

Produktet fornybar kraft er vårt miljøprodukt, og du som kunde er garantert at du kjøper fornybar kraft produsert av lokal produsent. Vi handler inn opprinnelsesgarantier fra lokale produsenter tilsvarende det volum du handler hos oss.

Som kunde betaler du vår innkjøpspris for kraft som følger markedsprisen. Historisk sett er Innkjøpspris over tid den rimeligste strømavtalen. Odda Kraft kjøper strømmen vi leverer til deg på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisene på Nord Pool varierer time for time, og forbruksveid gjennomsnitt av månedspris på Nord Pool utgjør sammen med innkjøpskostnader, Innkjøpspris. I tillegg betaler du et fast månedlig beløp på kr 39,- inkl. mva og for tiden et påslag på 7,1 øre/kWh inkl. mva. Påslaget inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Påslaget kan reguleres hver måned.

Du mottar månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist. Ved endring av offentlig avgifter/gebyrer blir bruttoprisen justert i hht denne endring. El-sertifikat påslaget varierer fra måned til måned avhengig av innkjøpspris.

  • Fornybar kraft
  • Nei
  • Nei
  • Nei
  • Nei
  • Nei