Innkjøpspris

Innkjøpspris er en oversiktlig og enkel avtale som løpende følger markedsprisen på strøm og el-sertifikater. Historisk sett er Innkjøpspris over tid den rimeligste strømavtalen. Odda Kraft kjøper strømmen vi leverer til deg på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Prisene på Nord Pool varierer time for time, og forbruksveid gjennomsnitt av månedspris på Nord Pool utgjør sammen med innkjøpskostnader, Innkjøpspris.

Innkjøpsprisen er vår kostnad for kjøp av kraft på den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot ved et forbruksveid gjennomsnitt måned for måned. I tillegg betaler du et fast månedlig beløp på
kr 39,- inkl. mva og for tiden et påslag på 5,9 øre/kWh inkl. mva. Påslaget inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Påslaget kan reguleres hver måned.

Du mottar månedlig faktura der du betaler etterskuddsvis for forbruket siste måned. Du har ingen bindingstid utover 14 dagers oppsigelsesfrist.


Ved endring av offentlig avgifter/gebyrer blir bruttoprisen justert i hht denne endring. El-sertifikat påslaget varierer fra måned til måned avhengig av innkjøpspris.

  • Innkjøpspris
  • Nei
  • Nei
  • Nei
  • Nei
  • Nei