Markedskraft/ spotpris m/ påslag

avvikles pr 30.september

Spotpris fra NordPool + 8,13 øre/kWh
(herav 1,63 øre/kWh Mva.)

Strøm etter markedspris / gjennomsnittlig spotpris, prisen følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen (NordPool),+ påslag 6,5 øre inkl. el.sertifikater/eks mva. Gjennomsnittlig spotpris for september måned: 44,74 øre/kWh eks. mva. Pris inkl. påslag/mva til sluttbruker for september: 64,05 øre/kWh. Avtalen er gjeldende fram til oppsigelse foreligger og kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel.Faktureres månedlig etterskuddsvis.

 • Markedskraft/ spotpris m/ påslag
 • Spotpris
 • Strøm etter markedspris / gjennomsnittlig spotpris, prisen følger innkjøpsprisen fra kraftbørsen (NordPool), + påslag 3,7 øre inkl. el.sertifikater/eks mva. Faktureres månedlig etterskuddsvis.
 • 35,71
 • 37,53
 • Nei
 • Ja
 • Ja
 • Nei
 • Nei
 • False
 • 4,63