Standard variabel kraftpris

Avvikles pr 30.september

76,90 øre/kWh
(herav 15,40 øre/kWh Mva.)

Variabel kraftpris, er inkl. kostnad for el-sertifikater og  reflekterer sesongmessige svingninger. Odda Kraft kan endre kraftprisen med 14 dagers varsel. Avtalen er gjeldende fram til oppsigelse foreligger og kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel. Faktureres månedlig etterskuddsvis. Prisendringer kunngjøres på Strømprisportalen, vår hjemmeside, via SMS, E-post og brev til de kundene som har denne avtalen.

  • Standard variabel kraftpris
  • Variabel pris
  • Variabel kraftpris, er inkl. kostnad for el-sertifikater og reflekterer sesongmessige svingninger. Odda Energi kan endre kraftprisen med 14 dagers varsel. Faktureres månedlig etterskuddsvis. Prisendringer kunngjøres på Strømprisportalen, vår hjemmeside, SMS, E-post og brev.
  • 40,00
  • Nei
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nei
  • False